Analizlər davam etdirilir

Sədərək rayon Su Monitorinq Laboratoriyasında analizlər davam etdirilir.

28 noyabr 2019-cu il tarixdə Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən Araz və Arpa çayının Muxtar Respublikaya daxil olan hissəsində və Şir arxında ilkin analizlər aparılmış, sulardan nümunələr götürülmüş və suların tərkibində olan ağır metalların və radioaktiv çirklənməni təyin etmək məqsədilə tritium izotopunun radioaktivlik dozasının miqdarı müəyyən edilmişdir.

Joomla 1.5