Tələbələr meşə tingliyi sahəsində olublar.

25 noyabr 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyinə hamiliyə verilmiş NDU-nun “Memarlıq və Mühəndislik fakultəsinin” “ Ekologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan dördüncü kurs tələbələri istehsalat təcrübəsi çərçivəsində Nazirliyin Meşə tingliyi sahəsində olmuşlar. Burada onlara toxumacarlıqların yaradılması, onların əhəmiyyəti və əkin texnologiyası haqqında geniş məlumat verilmişdir. Sonra tələbələr Ashabi-Kəhf yolu kənarındakı ərazidə ağac əkini qaydaları ilə tanış olmuş və ərazidə əkin işləri aparılmışdır.
Ərazidə salınmış yaşıllıq zolaqlarının suvarılması üçün qurulmuş suvarma sistemləri və damcılı suvarma üsulunun əhəmiyyəti barədə tələbələrə ətraflı məlumat verildikdən sonra tələbələr Ashabi-Kəhf ziyarətgah kompleksində oldular. Tədbirin sonunda tələbələrə çay süfrəsi təşkil etdi

Joomla 1.5