Ekologiya mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan dördüncü kurs tələbələri ilə görüş olub

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyinə hamiliyə verilmiş NDU-nun “Memarlıq və Mühəndislik fakultəsinin” “ Ekologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan dördüncü kurs tələbələrinin və “Geologiya mühəndisliyi” ixtisasının ikinci kurs tələbələrinin iştirakı ilə nazirliyin akt zalında istehsalat təcrübələrinin əhəmiyyəti və startapların yaranması mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda tələbələrin nəzəri biliklərinin istehsalatda tətbiqi, onların mühəndis kimi yetişməsində istehsalat təcrübəsinin əhəmiyyəti və startapların yaranması haqqında məlumatlar verilmiş, görüləcək işlər haqqında diskusiya aparılmışdır.

Joomla 1.5